Добре дошли !   

Rapid.ssl_sat-24.info               

 

МОНТАЖ на закупени стоки

 

   За всички закупени стоки, при желание от страна на Клиента, САТ-24 осигурява съответния монтаж на преференциални цени. Закупуването на стока не е обвързано с извършване на монтаж. Отстъпката е валидна само за закупените стоки. Монтажът на други стоки (включително и заедно със закупените), се начислява по стандартната тарифа на САТ-24 за тази услуга.
   Ако монтажът на стоката бъде извършен от други лица (фирми), то отговорността за успешното въвеждане в редовна експлоатация е на лицето (фирмата), които са го извършили. САТ-24 гарантира, че продаваните стоки са нови, годни за незабавна експлоатация и са със съответния гаранционен срок.
   При възникване на повреда на стока в гаранционен срок, се процедира по следния начин:
   - при доставка и монтаж, гаранционният иск се предявява направо пред САТ-24;
   - при монтаж от други лица (фирми), гаранционният иск се предявява първо пред тях, за установяване на причините за повредата на стоката. Ако те установят фабричен дефект, искът се предявява солидарно от тях и Клиента пред САТ-24. В този случай, САТ-24 си запазва правото да установи на място причините за възникване на повредата.

ВАЖНО: Гаранцията отпада при умишлено повреждане на продуктите, независимо от причината !


Последна редакция: септември 2013

нагоре

img1 img2 img3

© 1994-2013 САТ-24   |  За нас   |  Условия за ползване