Добре дошли !   

Rapid.ssl_sat-24.info               

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на е-Магазин САТ-24

 


І. ОПИСАНИЕ

   1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на уеб-сайта от всеки потребител.

   2. Всеки потребител е обвързан от правилата на тези условия за цялото време на ползване на уеб-сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

 


ІІ. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

   1. е-Магазин САТ-24 представлява търговски център за електронна търговия, който предоставя на потребителите следните услуги:

      - продажба на представените в е-Магазина продукти и доставка директно до Клиента, на посочен от него адрес;

      - информация за продуктите, систематизирана по отделни категории, указани в каталога на сайта;

      - консултации по отношение на предлаганите продукти, на база общодостъпната и специфична информация;

      - доставка, монтаж и сервизно обслужване за част от предлаганите продукти, като тези услуги са изрично указани, за всеки продукт поотделно;

      - предоставяне на удължена гаранция за част от предлаганите продукти, независимо дали само се закупуват или и монтират, срещу процентно увеличаване на продажната цена.

 


ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ

   1. Офертите за отделните продукти са подредени по различни показатели, съгласно определени изисквания.

   2. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт, съобразно вида му и указване на цената му. Някои от офертите са придружени със снимков материал и допълнителна информация, предоставени от съответния производител или доставчик (вносител). е-Магазин САТ-24 не носи отговорност за напълно точното съответствие на тази информация, с данните на реалния продукт.

   3. Указаната цена на отделната стока е за 1 (един) брой, във BGN (български лева) и е крайна. Клиентът посочва и необходимия брой от желаната стока (по подразбиране е един брой). Доставката на стоката се начислява допълнително. За стоките с включен монтаж, доставката на стоката е БЕЗПЛАТНА.

   4. Преди осъществяване на поръчка, всеки Клиент трябва да се запознае с условията за Поръчка, Доставка и Монтаж.

   5. Поръчването на определената стока, се осъществява чрез натискане на бутона за добавяне, с графично изображение на кошница за пазаруване, в описанието на съответната стока. Действието представлява израз на свободна воля и обвързва със силата на договор Клиента и е-Магазин САТ-24, съгласно описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

   6. При оформяне на поръчката, Клиентът задължително посочва пълен адрес за доставка, e-mail адрес и/или телефонен номер, на които е възможно да се установи връзка с него преди и в срока за доставка. Посочването на неверен (несъществуващ) e-mail адрес и/или телефонен номер или отказ на Клиента за комуникация със служители на е-Магазин САТ-24 прави поръчката НЕВАЛИДНА.

   7. При попълване на заявката за поръчка, въведените лични данни се изпращат към обслужващия сървър чрез криптирана SSL връзка. По този начин се осигурява защитата на личните данни на Клиента. Тези данни се използват само и единствено за изпълнение на конкретната заявка. САТ-24 гарантира, че получените данни няма да се използват, включително и от трети лица, за каквито и да е други цели.

   8. При попълване на заявката за поръчка на стока, всеки Клиент има право, в отбелязаните за задължително попълване полета, да въведе каквито желае символи (на кирилица или на латиница). Поръчката ще се счита за валидна, ако въведената информация от попълнените полета, позволява да се осъществи реална доставка на поръчаната стока. За успешното приключване на поръчката, Клиентът трябва ПРЕДВАРИТЕЛНО да заплати дължимата сума, по предложените начини за плащане. Ако до 2 работни дни, не може да се установи връзка, поради каквито и да е причини, поръчката автоматично ще се счита за АНУЛИРАНА.

 


ІV. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

   Клиент, поръчал стока от е-Магазин САТ-24, има право да откаже получаването и в следните случаи:

   1. Доставената стока явно не съответства на поръчаната от него, като вид и брой, установено чрез нормален външен оглед;

   2. Ако при транспортирането, стоката или нейната опаковка е видимо повредена;

   3. Ако не е спазен срока, обявен за изпълнение на доставката от е-Магазин САТ-24. Ако доставката е забавена от други причини/субекти, Клиентът няма право да откаже получаването.

   4. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

   Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката !

   Извън изброените случаи, Клиентът няма право да откаже да получи поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и последващо връщане на стоката.

   След получаване на стоката, Клиентът може да я рекламира и да иска пълно възстановяване на платената от него сума в следните случаи:

   - ако стоката, след разопаковане има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при външния оглед на стоката, в момента на получаването и;

   - ако след въвеждане в експлоатация, стоката има съществен дефект, който я прави негодна за нормална употреба. Тази точка е валидна, само ако стоката е въведена в експлоатация, съгласно стриктното съблюдаване на правилата за това, регламентирани надлежно от САТ-24.

   - ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, неустановимо в момента на получаването и.

   Рекламации по гореизброените пунктове се приемат в срок от 24 часа от получаването на стоката !

   5. В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ рекламации се приемат в 7-дневен срок, в този случай стоката трябва да бъде върната във вида, в който е била получена, без да бъде ползвана, по какъвто и да е начин.

 


V. ОГРАНИЧЕНИЯ

   Потребителите на е-Магазин САТ-24 нямат право:

   1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение.

   2. Да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, обекти на чуждо авторско право, схеми, знаци и други, обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

   3. Да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта, както и да осъществяват директен достъп до ресурсите на http/s/.www.sat-24.info чрез други сайтове.

   4. Да изпращат фиктивни заявки за покупка на продукт/и/. Ако по някаква причина, определена заявка е класифицирана като невалидна, то Потребителят е длъжен да се свърже със САТ-24, чрез указаните начини за връзка и да съобщи за установения проблем/и/.

   5. Да извършват действия, които нарушават общоустановени правила за общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

   е-Магазин САТ-24 запазва правото си, при установяване на нарушение на горе упоменатите правила, да сигнализира компетентните органи в Република България за предприемане на съответните действия срещу нарушителите, както и да предприеме собствени ограничителни действия срещу тях.

 


VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   е-Магазин САТ-24 не носи никаква отговорност в следните случаи:

   1. Спрямо потребителите, както и по отношение на трети лица, в случай, че производител или доставчик (вносител) е пуснал в продажба продукт, при които има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както и каквото и да е информация, картина, звук, образ и други подобни, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица. Потърпевшите са длъжни, веднага след установяване на подобни нарушения, да сигнализират САТ-24, чрез указаните начини за връзка, за предприемане на съвместни действия по отношение на нарушителите.

   2. За изложената информация или последиците от ползването на други уеб-сайтове, до които той осигурява връзка, както и за вреди, евентуално причинени на Потребител при ползване на предоставените от сайта услуги.

   3. Ако Потребител, несъгласен с което и да е от посочените по-горе ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване, не напусне незабавно настоящият уеб-сайт, от  ТУК.

   Използването на ресурсите на е-Магазин САТ-24, ще се счита за израз на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

   САТ-24 запазва правото си, да променя посочените тук ОБЩИ УСЛОВИЯ по всяко време, без предварително известие, като променените условия влизат в сила веднага след публикуването им в тази секция на сайта и са валидни до снемането им.

Последна редакция: септември 2013

нагоре

img1 img2 img3

© 1994-2013 САТ-24   |  За нас   |  Условия за ползване